Intentional Camera Movement and the Landscape (32)

Ngày viết 02.12.2013
1297 lần xem
0 bình luận

Điện thoại thông minh

Intentional Camera Movement and the Landscape (32)

It will help you on many levels in photographing kids – all the way from how to connect with kids, the right equipment and settings to use, best props, how to edit these images as well as how to
Ngày viết 02.12.2013

Xem tiếp...

1297 lần xem
0 bình luận

Trang công nghệ Trắng Đen

Khảo sát

Thương hiệu máy ảnh DSLR nào được bạn yêu thích nhất

Canon - 62.5%
Nikon - 12.5%
Panasonic - 12.5%
Pentax - 0%
Samsung - 12.5%
Sony - 0%

Tổng bình chọn: 8
Khảo sát đă kết thúc lúc: 28 01 2014 - 00:00